Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 27.10.2018

1. Rekisterinpitäjä
Maanrakennus Kaartoaho Oy
Y-tunnus: 2330612-5
Osoite: Kuusiniitynkatu 11, 15680 Lahti
P. 0400 980 115 / info@maanrakennuskaartoaho.fi / laskut@maanrakennuskaartoaho.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Saija Kaartoaho
p. 040 750 8961 / info@maanrakennuskaartoaho.fi

3. Rekisterin nimi:
Maanrakennus Kaartoaho Oy asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Maanrakennus Kaartoaho Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja asiakkaasta: yrityksen yhteystiedot sekä yrityksen
yhteyshenkilön yhteystiedot ja asema yrityksessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot voidaan kerätä asiakkaalta itseltään sekä Yritys- ja luottotietoyritys Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Maanrakennus Kaartoaho Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto on luotettavasti arkistoitu sekä digitaalinen aineisto sijaitsee järjestelmän toimittajan
palvelimella, joka on suojattu. Näitä aineistoja pääsevät käsittelemään vain ne jotka ovat siihen oikeutettuja.

9. Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Päivitetty 15.4.2020