SALAOJITUS

Vaivaako taloasi jokin seuraavista?

  • Tukkeutuneet tai rikkoutuneet salaojaputket tai kaivot
  • Vääränlaiset kallistukset salaojaputkissa
  • Väärään paikkaan asennetut salaojaputket
  • Salaojakaivoista irronneet salaojaputket
  • Rikkinäiset tai huonosti vetävät rännit
  • Salaoja- ja sadevesijärjestelmää ei ole

Tyypillisin merkki huonosti toimivasta salaoja- ja sadevesijärjestelmästä on poikkeavien oireiden muodostuminen seinä- tai lattiapintoihin tai pinnoitteiden irtoilu. Tämä johtuu usein rakenteisiin nousevasta tai tunkeutuvasta kosteudesta tai vedestä. Mikäli olet huomannut talossasi merkkejä kosteuden aiheuttamista vaurioista, on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi.

Huonosti toimiva salaojajärjestelmä ei yksinään aiheuta ongelmia, vaan ongelman ydin on usein puutteellinen sadevesijärjestelmä, joka ei ohjaa sadevesiä riittävän kauaksi talosta tai pahimmillaan ohjaa ne taloon päin, aiheuttaen kosteusrasitusten kasvamisen huomattavan korkeaksi perustusten ympärillä. Rikkinäiset tai huonosti toimivat rännit aiheuttavat osaltaan ylimääräistä kosteusrasitusta rakennuksen lähiympäristöön, mikä puolestaan altistaa rakennuksen kosteus- ja homevaurioille.

Salaoja- ja sadevesijärjestelmä

Nykyaikainen salaoja- ja sadevesijärjestelmä koostuu taloa kiertävistä putkistoista ja talon nurkille asennetuista kaivoista, joiden kautta vesi edelleen johdetaan kunnan sadevesiverkkoon tai avo-ojaan LVI-suunnitelman mukaisesti. Salaojakaivot toimivat tarkastuskaivoina, joista voidaan varmistaa salaojajärjestelmän toimivuus.

Järjestelmän tehtävä

Salaojien tarkoitus on estää kosteuden nousu perustuksen rakenteisiin ja johdattaa maaperän kosteutta pois rakennuksen läheisyydestä kuivattaen näin maaperää. Sadevesijärjestelmä johtaa talon katolta tippuvan sadeveden pois rakennuksen läheisyydestä. Oikein toimiakseen kunnolliset salaojat vaativat toimivan sadevesijärjestelmän, pitäen talosi terveenä.

Luotettava Kumppani
AA Luottoluokitus